Mitra Trifunovića 2
Otvoreno 09:00 - 21:00

BCC TZ VAS VODI U PARIZ!

 KAKO UČESTVOVATI?

 

10.02. ili 11.02. prijavite svoje učešće sa partnerom/partnericom u prizemlju Centra javljanjem na posebno kreiranom pultu, nakon čega pristupate takmičenju.

Napomena: U programu natječaja mogu sudjelovati samo punoljetne osobe. 

KADA? 

PRVI KRUG TAKMIČENJA

 o   11.02. od 12-16h (lavirint i pantomima)

o   12.02. od 12-16h (lavirint i pantomima)

Napomena: Parovi koji najbolje savladaju prvi krug takmičenja obavezni su prisustvovati finalnom eventu 14.2.2023. Isti će biti kontaktirani u roku od 24h nakon održanog prvog kruga takmičenja. Organizator zadržava pravo odabira zamjenskog para, ukoliko se parovi ne odazovu na drugi telefonski poziv.

 

FINALE 

o   14.02. od 16-22h (Gluhi Pariz i Pariz puzzla)

 

 

NAGRADE! 

o   Svi finalisti: 2x karte za Cinestar

o   Pobjednički par: Putovanje u Pariz za dvoje

 

  

PRAVILA, TIMELINE I OPIS IGARA

 

PRVI KRUG TAKMIČENJA

 

o   11.02. od 12-16h (lavirint i pantomima)

o   12.02. od 12-16h (lavirint i pantomima)

 

 

1)IGRA LAVIRINT/PRAVILA:  U igri sudjeluju dva igrača, gdje jedan igrač pronalazi izlaz iz lavirinta (zavezanih očiju), dok ga drugi igrač navodi. Tokom hodanja cilj je ne dotaknuti linije lavirinta koje ga okružuju. Samo jedan doticaj linije se toleriše kao zanemariv. Bodovanje se vrši prema vremenu provedenom u lavirintu od prvog koraka, pa sve do izlaska iz istog. Rang bodovanja: 1min – 15bod / 15min – 1bod. Igra se prekida ukoliko parovi pređu maksimalno vrijeme od 15min u okviru ove igre.

 

2)IGRA PANTOMIMA/PRAVILA: U igri sudjeluju dva igrača, gdje jedan igrač pogađa pojmove, dok drugi objašnjava iste pokretima tijela, bez ispuštanja ikakavih zvukova. Cilj je za 5min objasniti 5 riječi i pogoditi iste. Pri isticanju vremena bilježi se broj tačno pogođenih pojmova. 

 

FINALE

 

o   14.02. od 16-22h (Gluhi Pariz i Pariz puzzla)

 

 

3) IGRA GLUHI PARIZ: U igri sudjeluju dva igrača, gdje jedan igrač pogađa pojmove sa slušalicama na ušima uz suptilno ometanje glasnom muzikom, dok drugi igrač izgovara riječi. Cilj je pogoditi riječi, čitanjem sa usana. Parovi imaju 10 riječi na raspolaganju za objašnjavanje u vremenu od 5 min. Pri isticanju vremena bilježi se broj tačno pogođenih riječi. 

 

4) IGRA PARIZ PUZZLE: U igri sudjeluju dva igrača, gdje zajedno međusobno koordinacijom pokušavaju složiti puzzlu. Jedan od igrača posjeduje mapu puzzle, dok zajedno surađuju i sklapaju dijelove slagalice. Bodovanje se vrši prema broju sastavljenih puzzli. Rang bodovanja: 64puzzle – 64boda. Igra se prekida ukoliko parovi pređu maksimalno vrijeme od 20min u okviru ove igre, pri čemu se bilježi broj dijelova puzzle koji su do tada sklopljeni.Napomena: Pobjednički par je onaj koji u bodovnom rangu dvije igre bude imao najveći zbir bodova. Pobjednici će biti kontaktirani 15.02. u jutarnjim satima, nakon evidencije i provjere rezultata koji će se reprezentativno predstaviti na Instagram i web stranici. 


REZULTATI